Štartujeme projekt trvalej a ekologickej likvidácie inváznych druhov rastlín v Trenčianskom kraji!

Invázne rastliny a ich negatívny potenciál sú stále mnohými obcami a mestami, ale aj vlastníkmi pozemkov vnímané ako okrajový problém, hoci viacerým už prerástol cez hlavu. Mnohí ho neriešia, nevedia ako účinne riešiť alebo ho riešia celkom nesprávne. Invázne rastliny pritom škodia ľudskému zdraviu (boľševník), poškodzujú murivo , chodníky (pajaseň) a ekosystémy, zhoršujú úrodu či podporujú vznik záplav (napr. pohánkovec). OZ Fallopia preto v spolupráci a s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja spúšťa pilotný projekt, ktorého výsledkom bude trvalá likvidácia (eradikácia) inváznych rastlín vo vybraných lokalitách TSK – teda invázne rastliny sa na dotknutých lokalitách už neobjavia, naopak, mala by na nich vyrásť tráva. Prostredie sa obnoví prirodzene a nebude potrebné sa oň výraznejšie starať, čím dôjde z dlhodobého hľadiska k významnej úspore finančných prostriedkov.

 Výstupom projektu bude aj brožúra-manuál pre samosprávy s radami a postupmi najvhodnejšieho manažmentu inváznych rastlín.

Projekt prebieha od marca 2016 do apríla 2017.

ERB TSK_FAREBNY_S_TEXTOM

Trvalá ekologická likvidácia inváznych druhov rastlín vo vybraných lokalitách na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a vypracovanie aktuálnej metodickej príručky pre obce a obyvateľov

______________________________________________

PROJEKT PODPORIL TSK                  Dátum realizácie: 03-12/2016      

Odborný seminár s OZ Fallopia na pôde TSK

14.apríla 2016 sa na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa uskutočnil odborný seminár určený pre starostov obcí a iných odborných pracovníkov v rámci TSK. Za OZ FALLOPIA sme vystúpili s prezentáciou o správnom manažmente inváznych rastlín a dôsledkoch nesprávneho manažmentu s dopadom na verejné financie. Zároveň sme porozprávali o legislatívnom prostredí a možnostiach postihov nezodpovedných vlastníkov pozemkov, ktorí sa o ne nestarajú a spôsobujú tak zaburinenie.

Viac o Projekte Zelená župa:

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2015/tsk-rozbieha-novy-environmentalny-projekt-zelena-zupa.html?page_id=227912

Zakladateľka oceňovanej iniciatívy AVANI na naše pozvanie v Bratislave!

Spolu s našou priateľkou Rashmi Bharti, držiteľkou pečate UNESCO za kvalitu a čerstvou držiteľkou ceny Dalajlámu sme vôbec po prvý krát predstavili v Bratislave jedinečný ekologický koncept AVANI Earthcraft.

Na našom podujatí AVANI- príbeh z Himalájí, ktoré sa konalo 22.9. v Zichyho paláci v Bratislave ste mali možnosť spoznať AVANI cez krásne dokumentárne filmy, prednášku Rashmi Bharti a konieckoncov cez krásne vystavené výrobky – najmä štóly, šály a šatky z divokého hodvábu a vlny.

Za spoluprácu ďakujeme Veľvyslanectvu Indie na Slovensku a India klubu a tešíme sa nabudúce.

IMG_1123 IMG_1129 IMG_1132 IMG_1135 IMG_1137-2 thumb_IMG_7862_1024

MISIA

Občianske združenie FALLOPIA, zložené z aktivistov-odborníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti životného prostredia a pamiatkovej architektúry, ale aj práva  a projektového manažmentu na verejnoprávnej aj mimovládnej úrovni. Združenie sa sformovalo najmä za účelom tvorby a realizácie projektov na zlepšenie a ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva na Slovensku, avšak dnes sa v spolupráci s aktivistami z celého sveta angažujeme aj v organizácii kultúrnych a vzdelávacích podujatí s medzinárodným prvkom.